INFORMASI TERKINI

Pemakluman Iklan Tawaran Pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi
Timur Tengah (Mesir & Jordan) Sesi Pengajian 2022/2023 akan dibuka
permohonan pada 1 JUN 2022 jam 10.30 pagi di laman web
https://dohe.mohe.gov.my/timurtengah/

 

 

 

PAUTAN

danawajar

 

Yayasan Negeri

Yayasan Islam Pulau Pinang Yayasan Kelantan Yayasan Melaka Yayasan Negeri Sembilan Yayasan Pahang
Yayasan Pelajaran Johor Yayasan Perak Yayasan Sabah Yayasan Sarawak Yayasan Selangor 
Yayasan Wilayah Persekutuan Yayasan Terengganu