VISI, MISI DAN NILAI

 

VISI

Membangun Kecemerlangan Ummah

 

MISI

Mencapai Dan Melaksanakan Dengan Cekap
Pelbagai Sumber Untu Mencapai
Visi Yayasan Islam Negeri Kedah

 

Nilai

Integriti
Bertanggungkawab
Disiplin
Amanah
Profesional
Adil Dan Saksama
Bekerjasama
Berwawasan